f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Hp Laserjet รุ่น MFP M๒๒๗ FDW. (CF๒๓๐A) หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๘๒๖๓-๕๘ (TGL๓๐-R๑-๐๓ ๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๒ กล่อง 07/05/2567 632/40/67/125 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
62 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (มอก.๒๒๐๕-๒๕๔๘) จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร 02/05/2567 632/35/67/014 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
63 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 1 ระหว่าง กม. 6+712 - กม.8+870 01/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
64 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ลักษณะงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอน นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม กม.9+550 - กม.12+210 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
65 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 29/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน 2 ระหว่าง กม.375+500-กม.396+794 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 24/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2172 ตอน ดอนจิก-อ่างศิลา ระหว่าง กม.0+000 กม.22+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,688 24/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน 1 ระหว่าง กม.364+498-กม.375+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงา 24/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
69 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๘ รายการ 19/04/2567 632/67/123 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
70 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ดอนจิก-อ่างศิลา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙+๖๕๐-กม.๑๒+๕๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
71 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๑๐ งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๕+๑๖๕-กม.๑๐๒+๙๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณง 18/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
72 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอน โนนเรียง-หนองแสง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๑+๐๐๐-กม.๔๒+๐๙๖ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ 05/04/2567 632/40/67/122 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 02/04/2567 632/40/67/120 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
75 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 29/03/2567 632/35/67/013 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,417 รายการ