f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ตอน 2 ระหว่าง กม.46+330 - กม.95+950 (เป็นช่วงๆ) 15/05/2567 คค 06051/พ.1/e/26/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
32 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร – ช่องเม็ก ตอน 5 ระหว่าง กม.49+810 - กม.60+025 (เป็นช่วงๆ) 15/05/2567 คค 06051/พ.1/e/25/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
33 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน อ่างศิลา - โนนเรียง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๐+๓๖๕ - กม.๓๑+๑๓๕ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน อ่างศิลา - โนนเรียง ระหว่าง กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๔+๑๓๐ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
35 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.๘๖+๘๐๐ - กม.๘๙+๐๖๐ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
36 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เดชอุดม - โนนเรียง ระหว่าง กม.๒๑+๕๐๐ - กม.๒๓+๐๗๐ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
37 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน อ่างศิลา - โนนเรียง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓+๗๐๐ - กม.๓๕+๙๒๐ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
38 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.๓๗+๔๗๕ - กม.๓๘+๘๕๕ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 14/05/2567 632/60/67/130 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
40 ซื้อสายยางใสแบบหนา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร 14/05/2567 632/60/67/133 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
41 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 231 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.16+300 - กม.31+550 (เป็นช่วงๆ) 14/05/2567 คค 06051/พ.1/e/17/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
42 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร–ช่องเม็ก ตอน 3 ระหว่าง กม.51+100– กม.52+800 (เป็นช่วงๆ) 14/05/2567 คค 06051/พ.1/e/16/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
43 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2172 ตอนควบคุม 0102 ตอน อ่างศิลา – โนนเรียง ตอน 1 ระหว่าง กม.24+000-กม.26+000 14/05/2567 คค 06051/พ.1/e/15/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
44 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจียม ตอน 4 ระหว่าง กม.100+200 – กม.105+040 (เป็นช่วงๆ) 14/05/2567 คค 06051/พ.1/e/14/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
45 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2296 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าแก่งตะนะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+600 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,417 รายการ