f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ 27/05/2567 632/40/67/148 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
17 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้-หนองแสง ที่ กม.๒๐+๘๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/05/2567 632/67/146 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
18 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ที่ กม.๖+๐๑๕ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/05/2567 632/67/145 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
19 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบระบบโซล่าเซลล์)พร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด จำนวน ๑ ต้น,แบริเออร์พลาสติกสีส้ม ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ม. จำนวน ๗ อัน และป้ายเตือนหัวเกาะพร้อมเสา ขนาด ๓ นิ้วx๓ นิ้ว จำนวน ๑ ต้น ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เดชอุดม-โ 20/05/2567 632/67/144 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
20 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูงกิ่งเดี่ยว ๙.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด จำนวน ๑ ต้น และป้ายเตือนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ต้น ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้-หนองแสง ที่ กม.๓๕+๔๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/05/2567 632/67/143 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 20/05/2567 632/45/67/142 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 20/05/2567 632/45/67/141 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 20/05/2567 632/60/67/140 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 20/05/2567 632/60/67/139 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 17/05/2567 632/60/67/137 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/05/2567 632/60/67/138 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ 15/05/2567 632/40/67/136 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 15/05/2567 632/40/67/135 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
29 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลัมงสาหาร – ช่องเม็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.50+370 - กม.50+371 15/05/2567 คค 06051/พ.1/e/28/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
30 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร – ช่องเม็ก ตอน 4 ระหว่าง กม.68+000 – กม.77+400 (เป็นช่วงๆ) 15/05/2567 คค 06051/พ.1/e/27/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,417 รายการ