f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 12/07/2567 632/60/67/190 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 11/07/2567 632/60/67/188 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 11/07/2567 632/60/67/189 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 09/07/2567 632/60/67/187 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ 08/07/2567 632/60/67/183 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 08/07/2567 632/60/67/184 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 จ้างเหมาดำเนินการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ระหว่าง กม.๒๗+๘๑๘-กม.๒๗+๙๖๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/07/2567 632/67/185 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 03/07/2567 632/60/67/182 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 02/07/2567 632/40/67/180 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 02/07/2567 632/60/67/181 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (มอก.๒๒๐๕-๒๕๔๘) จำนวน ๑,๒๐๐ ลิตร 01/07/2567 632/35/67/021 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานอยู่ห้องประชุมชั้น ๓ หมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๑๒๐๕๙-๖๒,๔๑๒๐-๐๐๑-๑๒๐๕๘-๖๒,๔๑๒๐-๐๐๑-๑๒๐๕๗-๖๒ และหมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๑๒๐๕๖-๖๒ จำนวน ๔ เครื่อง 01/07/2567 632/67/178 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 ซื้อใบมีดตัดคอนกรีต ขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ 01/07/2567 632/60/67/179 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 26/06/2567 632/40/67/174 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 จ้างซ่อมชุดเบสเบลด FM๑-A๖๐๕-๐๒๐ เครื่องถ่ายเอกสารหมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๘๘๙-๕๙ จำนวน ๑ ชุด 26/06/2567 632/67/176 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,447 รายการ