f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 17/05/2567 632/60/67/137 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/05/2567 632/60/67/138 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ 15/05/2567 632/40/67/136 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 15/05/2567 632/40/67/135 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลัมงสาหาร – ช่องเม็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.50+370 - กม.50+371 15/05/2567 คค 06051/พ.1/e/28/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร – ช่องเม็ก ตอน 4 ระหว่าง กม.68+000 – กม.77+400 (เป็นช่วงๆ) 15/05/2567 คค 06051/พ.1/e/27/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ตอน 2 ระหว่าง กม.46+330 - กม.95+950 (เป็นช่วงๆ) 15/05/2567 คค 06051/พ.1/e/26/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร – ช่องเม็ก ตอน 5 ระหว่าง กม.49+810 - กม.60+025 (เป็นช่วงๆ) 15/05/2567 คค 06051/พ.1/e/25/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน อ่างศิลา - โนนเรียง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๐+๓๖๕ - กม.๓๑+๑๓๕ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน อ่างศิลา - โนนเรียง ระหว่าง กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๔+๑๓๐ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.๘๖+๘๐๐ - กม.๘๙+๐๖๐ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เดชอุดม - โนนเรียง ระหว่าง กม.๒๑+๕๐๐ - กม.๒๓+๐๗๐ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน อ่างศิลา - โนนเรียง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓+๗๐๐ - กม.๓๕+๙๒๐ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.๓๗+๔๗๕ - กม.๓๘+๘๕๕ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 14/05/2567 632/60/67/130 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,393 รายการ