f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 24/02/2564 632/64/109 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 24/02/2564 632/64/110 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 24/02/2564 632/64/111 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 24/02/2564 632/64/112 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 ซื้อรถเข็นปูนล้อคู่ยางตัน จำนวน ๒ คัน 24/02/2564 632/64/113 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 24/02/2564 632/64/004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 17/02/2564 632/64/107 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 17/02/2564 632/64/106 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/02/2564 632/64/105 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. ( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๓๐๐ ถุง 17/02/2564 632/64/108 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๑๔๐ อัน 16/02/2564 632/64/104 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๓๐๐ ถุง 09/02/2564 632/64/100 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 09/02/2564 632/64/101 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 09/02/2564 632/64/102 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ 04/02/2564 632/64/095 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 693 รายการ