f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ช่องเม็ก – ป่าไม่ - หนองแสง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.48+886 (เป็นช่วงๆ) 14/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/602/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
62 ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0200 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.17+500 - กม.31+550 (เป็นช่วง ๆ) 14/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/575/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
63 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0101 ตอน ช่องเม็ก - ป่าไม้ ระหว่าง กม.4+060 - กม.4+900 และ กม.8+625 - กม.9+500 ปริมาณงาน 49 ต้น 11/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/587/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
64 จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ที่ กม.1+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/589/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
65 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.47+975 - กม.49+050 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.48+686 กม.48+886 11/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/585/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
66 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ตอน 2 ระหว่าง กม.104+000 - กม.105+225 ปริมาณงาน 35 ต้น 11/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/590/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
67 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน วารินชำราบ – สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร ที่ กม.23+000 และ กม.31+640 07/11/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
68 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเดชอุดม แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 04/11/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
69 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.44+600 - กม.46+200 17/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
70 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 231 ถนนวงเวียนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.27+605 - กม.29+250 17/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
71 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.64+035 - กม.64+715 17/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
72 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซำหวาย - บุญฑริก ระหว่าง กม.47+600 - กม.49+810 17/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
73 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเดชอุดม แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 10/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
74 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 2 ระหว่าง กม.73+005 - กม.74+500 10/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
75 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.375+800 - กม.377+245 10/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 147 รายการ