f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.71+000 - กม.74+500 (เป็นช่วงๆ) 28/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
47 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.401+500 - กม.403+800 (เป็นช่วง 27/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
48 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.374+000 - กม.377+300 (เป็นช่วงๆ) 27/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
49 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.374+000 - กม.377+300 (เป็นช่วงๆ) 27/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
50 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0102 ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+015-กม.106+000 (เป็นช่วงๆ) 21/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมลำโดมน้อย-โขงเจียม ระหว่าง กม.5+000-กม.12+000 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.0+000-กม.30+000 (เป็นช่วงๆ) 21/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
52 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน สว่างวีระวงศ์ – พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.28+460- กม.75+000 (เป็นช่วง ๆ) 15/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/601/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
53 ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ช่องเม็ก–ป่าไม้-หนองแสง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.48+886 (เป็นช่วงๆ) 14/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/600/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
54 ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม ระหว่าง กม.5+000 - กม.12+000 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่างกม.0+000 - กม.30+000 (เป็นช่วง ๆ) 14/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/638/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
55 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101,0102,0103 ตอน วารินชำราบ – สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.0+000 - กม.75+000 (เป็นช่วง ๆ) 14/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/584/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
56 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 2 ระหว่าง กม.34+800-กม.37+100 (เป็นช่วงๆ) และ กม.47+800-กม.60+300 (เป็นช่วงๆ) 14/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/578/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
57 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 3 ระหว่าง กม.28+460 - กม.42+222 และ กม.42+222 - กม.50+540 (เป็นช่วง ๆ) 14/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/581/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
58 ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+015 - กม.106+000 (เป็นช่วง ๆ) 14/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/577/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
59 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.2+500-กม.8+870 (เป็นช่วงๆ) 14/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/583/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
60 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.49+810-กม.60+117 (เป็นช่วง ๆ) 14/11/2565 สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.2/ผ/574/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 147 รายการ