f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาทำการซ่อมทางเท้า ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ระหว่าง กม.๑+๑๐๐-กม.๑+๓๐๐ หมวดทางหลวงเดชอุดม ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/10/2565 632/66/3 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
107 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 04/10/2565 632/60/66/4 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 04/10/2565 632/60/66/5 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 04/10/2565 632/60/66/1 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 04/10/2565 632/60/66/2 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
111 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เดชอุดม - โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.0+289 - กม.49+48 05/01/2566 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
112 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.41+015 - กม.106+000 (เป็นช่วงๆ) 05/01/2566 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
113 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.8+200 - กม.12+200 (เป็นช่วงๆ) 28/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
114 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.45+500 - กม.46+800 และ กม. 28/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
115 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.71+000 - กม.74+500 (เป็นช่วงๆ) 28/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 27/12/2565 632/60/66/069 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
117 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.401+500 - กม.403+800 (เป็นช่วง 27/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
118 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0200 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.18+600 - กม.21+000 (เป 27/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
119 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.374+000 - กม.377+300 (เป็นช่วงๆ) 27/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
120 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0102 ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ตอน 1 ระหว่าง กม.41+015-กม.106+000 (เป็นช่วงๆ) 20/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 437 รายการ