f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 12/07/2566 632/60/66/184 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 05/07/2566 632/45/66/179 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
93 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 04/07/2566 632/35/66/013 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 26/06/2566 632/60/66/172 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
95 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 12/06/2566 632/35/66/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
96 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.80+500 - กม.81+480 (ด้านขวาทาง) 22/05/2566 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
97 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 16/05/2566 632/35/66/010 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
98 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 26/04/2566 632/35/66/009 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
99 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.๓๙+๐๐๐ - กม.๔๑+๑๖๐ 23/03/2566 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
100 จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๘๐+๓๐๐-กม.๘๒+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/03/2566 632/66/126 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
101 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 09/03/2566 632/35/66/008 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
102 จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้-หนองแสง ระหว่าง กม.๓๘+๘๗๐-กม.๓๘+๙๕๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/01/2566 632/66/098 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ 26/01/2566 632/60/66/089 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ 23/01/2566 632/45/66/086 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 23/01/2566 632/60/66/085 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 437 รายการ