f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 16/11/2566 632/35/67/002 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
77 จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๑๒+๔๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/11/2566 632/67/032 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 09/11/2566 632/45/67/029 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
79 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 03/11/2566 632/35/67/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
80 ซื้อวัสดุก่อสร้า จำนวน ๔ รายการ 03/11/2566 632/60/67/025 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
81 จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.๓๕+๑๙๙-กม.๓๖+๓๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/10/2566 632/67/013 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
82 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 25/09/2566 632/35/66/017 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
83 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 25/08/2566 632/35/66/016 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
84 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ 16/08/2566 632/45/66/200 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
85 ซื้อบาริเออร์ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม.พร้อมติดสติ๊กเกอร์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ (มอก.๘๑๖-๒๕๕๖) จำนวน ๑๒๘ ตัว 16/08/2566 632/60/66/199 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 09/08/2566 632/60/66/197 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
87 จ้างจ้างเหมาทำการติดตั้งแบริเออร์พลาสติกสีส้มขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ม.พร้อมติดสติ๊กเกอร์แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ จำนวน ๓๔ อัน และหลักล้มลุกสะท้อนแสงสีส้มติดแถบสะท้อนแสง จำนวน ๓ อัน ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ที่ กม.๔๐๐+๘๐๐ (บริเว 09/08/2566 632/66/195 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
88 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งคู่ สูง 9.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด จำนวน 1ต้น เสาไฟฟ้าแบบสปอร์ตไลน์ (High mast) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ต้น ติดตั้งเป้าสะท้อนแสงทรงจั่ว ขนาด 15x15 ซม. จำนวน 5 อัน,ต้นอินทนิล ขนาด ? 5 จำนวน 4 ต้น และป้ายเตือนพร้อมเสา ขนาด 3 07/08/2566 632/66/191 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
89 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 27/07/2566 632/35/66/014 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
90 กิจกรรมบูรณะโครงข่่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.77+000 - กม.77+950 (ด้านซ้ายทาง) 24/07/2566 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 437 รายการ