f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ 12/12/2566 632/60/67/069 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
62 ซื้อยางแอสฟัลต์ ชนิด CMS-๒h ขนาดจุ ๒๐๐ กก. (มอก.๓๗๑-๒๕๓๐) จำนวน ๑๕ ถัง 08/12/2566 632/60/67/064 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 08/12/2566 632/60/67/065 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
64 จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๗+๙๕๐-กม.๘๑+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/12/2566 632/67/068 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 06/12/2566 632/60/67/063 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
66 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 06/12/2566 632/35/67/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
67 จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนามแท่ง-โขงเจียม ที่ กม.๑๑๐+๐๔๐ ตัดกับทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ที่ กม.๑๐๐+๕๑๐ 04/12/2566 632/67/061 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
68 จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนามแท่ง-โขงเจียม ที่ กม.๑๑๐+๐๔๐ ตัดกับทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ที่ กม.๑๐๐+๕๑๐ 01/12/2566 632/67/055 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 29/11/2566 632/60/67/052 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 28/11/2566 632/60/67/051 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 27/11/2566 632/60/67/050 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
72 จ้างเหมาดำเนินการย้ายจุดติดตั้งไฟสัญญาณจราจร จากทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ที่ กม.๓๒+๔๕๐ มาติดตั้งที่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ที่ กม.๑+๕๘๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/11/2566 632/67/045 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ 22/11/2566 632/45/67/044 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ 22/11/2566 632/60/67/043 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 21/11/2566 632/60/67/042 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 437 รายการ