f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2172 ตอน ดอนจิก-อ่างศิลา ระหว่าง กม.0+000 กม.22+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,688 28/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน 1 ระหว่าง กม.364+498-กม.375+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
48 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 23/02/2567 632/35/67/011 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
49 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง ชนิด LED ขนาด ๓๐๐ มม. (มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑) จำนวน ๑๕ ดวงโคม 06/02/2567 632/45/67/105 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 05/02/2567 632/60/67/103 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๙ รายการ 29/01/2567 632/60/67/101 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
52 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 24/01/2567 632/35/67/009 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
53 ซื้อเป้าสะท้อนแสงชนิดหน้าเดียว (สีเหลือง) ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ ม.สำหรับติดบนเกาะกลางถนน จำนวน ๑,๐๕๐ อัน 19/01/2567 632/60/67/094 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 19/01/2567 632/60/67/093 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
55 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ 25/12/2566 632/45/67/081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 25/12/2566 632/60/67/080 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
57 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 25/12/2566 632/35/67/007 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
58 จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๘+๗๐๐-กม.๘๒+๐๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/12/2566 632/67/076 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 18/12/2566 632/60/67/073 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
60 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง ชนิด LED ขนาด ๓๐๐ มม. จำนวน ๑๑ ดวงโคม 18/12/2566 632/45/67/074 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 437 รายการ