f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2172 ตอน อ่างศิลา - โนนเรียง ตอน 1 ระหว่าง กม.24+000-กม.26+000 ปริมาณงาน 56 ต้น 24/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร-ซ่องเม็ก ตอน 3 ระหว่าง กม.51+100-กม.52+800 (เป็นช่ว 24/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ตอน 4 ระหว่าง กม.100+200-กม.105+040 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 38 ต้ 24/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.16+300-กม.31+550 (เ 24/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
35 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง - เดชอุดม - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๓๙๕+๙๕๐ - กม.๓๙๗+๗๘๐ 24/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
36 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.๓๘๖ - ๕๐๐ กม.๓๘๘+๑๕๕ 24/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
37 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๘๐+๒๐๕ - กม.๘๒+๐๕๐ 24/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
38 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๐๘+๐๒๐ - กม.๔๐๙+๘๐๕ 24/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
39 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2296 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าแก่งตะนะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+600 24/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
40 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0101 ตอน เดชอุดม – โนนเรียง ตอน 2 ระหว่าง กม.7+354-กม.33+323 (เป็นช่วงๆ) 22/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
41 แผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ตอน 1 ระหว่าง กม.93+910-กม.94+925 22/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
42 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 1 ระหว่าง กม. 6+712 - กม.8+870 10/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
43 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ลักษณะงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอน นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม กม.9+550 - กม.12+210 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
44 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 05/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน 2 ระหว่าง กม.375+500-กม.396+794 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 437 รายการ