f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
406 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) 28/05/2562 632/62/014 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
407 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ 10/04/2562 632/62/211 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
408 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน ควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๔๐๕+๒๗๕-กม.๔๐๗+๕๔๓ (เป็นช่วงๆ) 10/04/2562 632/62/210 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
409 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 03/04/2562 632/62/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 18/03/2562 632/62/188 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102 ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.32+200-กม.36+350 (เป็นช่วงๆ) 13/03/2562 คค 06051/พ.1/e/33/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
412 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.12+810-กม.14+300 13/03/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
413 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 06/03/2562 632/62/011 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
414 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 08/02/2562 632/62/009 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
415 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 05/02/2562 632/62/159 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
416 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 05/02/2562 คค 06051/พ.1/e/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
417 งานปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าผาแต้ม ระหว่าง กม.๑+๕๐๐-กม.๒+๒๕๐ และ กม.๓+๗๘๘-กม.๔+๖๒๕ 25/01/2562 คค 06051/พ.1/e/31/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
418 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 21/01/2562 632/62/008 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
419 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงานทั้งสิ้น ๒๒๒,๘๓๗.๗๐ ตร.ม 16/01/2562 632/62/140 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
420 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 16/01/2562 632/62/139 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 406 ถึง 420 จาก 437 รายการ