f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 12/07/2567 632/60/67/190 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 11/07/2567 632/60/67/188 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 11/07/2567 632/60/67/189 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 จ้างเหมาดำเนินการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ระหว่าง กม.๒๗+๘๑๘-กม.๒๗+๙๖๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/07/2567 632/67/185 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 03/07/2567 632/60/67/182 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๗+๐๐๐ - กม.๗๘+๕๙๐ 02/07/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 24/06/2567 632/35/67/019 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๑๕-๒๕๖๒) จำนวน ๒๐๐ ถุง 24/06/2567 632/60/67/173 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 21/06/2567 632/60/67/171 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 12/06/2567 632/35/67/016 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๓,๑๓๖ ลิตร 12/06/2567 632/35/67/018 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๕๘+๑๔๒-กม.๕๘+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/06/2567 632/67/164 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๕๘+๑๔๒-กม.๕๘+๒๕๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/06/2567 632/67/164 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๗+๐๐๐ - กม.๗๘+๕๙๐ 29/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีความคุณภาพและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.381+250 - กม.382+525 และ กม.383+425 - กม.386+550 (เป็นช่วงๆ) 20/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 446 รายการ