f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 24/02/2564 632/64/109 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 24/02/2564 632/64/110 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 24/02/2564 632/64/004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 ซื้อหลักนำทางล้มลุกชนิดธรรมดาสะท้อนแสงเฉพาะคาด ๓ แถบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘x๗๕ ซม. จำนวน ๑๔๐ อัน 16/02/2564 632/64/104 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 09/02/2564 632/64/101 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 09/02/2564 632/64/102 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 27/01/2564 632/64/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 27/01/2564 632/64/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๙๑+๙๕๐-กม.๓๙๖+๒๙๓ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ตอน ๖ ระหว่าง กม.๔๐๗+๕๐๐-กม.๔๑๕ 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ตอน ๑๑ ระหว่าง กม.๖๘+๐๐๐-กม.๘๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอน ช่องเม็ก-ป่าไม้-หนองแสง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๔๘+๘๘๖(เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.๔๑+๐๑๕-กม.๑๐๖+๒๖๒ ปร 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๒+๘๑๐-กม.๑๔+๐๕๐ และ กม.๒๖+๔๖๐-กม.๒๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตอน หนามแท่ง-โขงเจียม กม.๗๖+๑๗๔-กม.๑๑๐+๐๔๐ และทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓๐+๖๑๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๐๒+๐๐๐-กม.๔๐๓+๙๐๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 159 รายการ