f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 27/01/2564 632/64/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 27/01/2564 632/64/086 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
18 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ 27/01/2564 632/64/085 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
19 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ 27/01/2564 632/64/088 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 27/01/2564 632/64/087 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
21 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.398+500 - กม.401+950 (เป็นช่วงฯ) 23/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
22 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ตอน 1 ระหว่าง กม.76+174 - กม.110+040 (เป็นช่วงฯ) 06/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
23 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 2172 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจิก-อ่างศิลา ที่ กม.0+400 (ด้านขวาทาง) 22/10/2563 632/64/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 05/11/2562 632/63/019 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
25 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 28/01/2562 คค 06051/พ.1/30/62/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 31/01/2562 632/62/152 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
27 งานปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2368 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าผาแต้ม ระหว่าง กม.1+500-กม.2+250 และ กม.3+788-กม.4+625 18/01/2562 คค 06051/พ.1/e/25/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.9+200-กม.10+300 07/01/2562 คค ๐๖๐๕๑/พ.๑/e/๒๓/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 16 ถึง 28 จาก 28 รายการ