f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 มาตราการใส่ใจกำลัง 3
ลงวันที่ 27/12/2562

'