f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในบริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
ลงวันที่ 27/03/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในบริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2


'