f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 21/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.29+470 - กม.30+639 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,584 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 21/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 6 ระหว่าง กม.41+660 - กม.42+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 19/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ตอน 4 ระหว่าง กม.232+500 - กม.233+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 105 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 19/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.43+300 - กม.43+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 83 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 19/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร ทล.231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 7 ที่ กม.41+414 และทล.231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 7 ที่ กม.43+660 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 19/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 19/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 19/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่างกม.39+000 - กม.40+700 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,176 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 19/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคม ขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนเขื่องใน - ธาตุน้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.17+800 - กม.20+110 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 19/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.545+320 - กม.561+745 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 130 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 216 รายการ