f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.542+900 - กม.544+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 35,270 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.44+915 - กม.45+948 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.033 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.1+891 - กม.2+500 LT.,RT. และ กม.2+680 - กม.2+970 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,961 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 27/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0102 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 8 ที่ กม.15+218 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 27/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.1+450-กม.3+808(เป็นช่วง) ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอนควบคุม 0100 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.12+400-กม.16+000(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 27/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 5 ระหว่าง กม.41+114 - กม.41+714 ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,253 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 27/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0500 ตอนห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.333+080 - กม.333+652 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 264 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนวารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.1+891 - กม.4+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,016 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 21/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 9 ระหว่าง กม.0+680 - กม.3+192 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,576 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 21/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2432 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่องใน ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+143 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 35 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 216 รายการ