f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 04/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ – หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.1+891 – กม.4+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,506 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2462 ตอน หนองหล่ม - หนองเหล่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+714 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 16,959 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.20+000 - กม.21+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36,500 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.10+695 - กม.12+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.305 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.220+182 - กม.223+515 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3.333 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่่ ตอน 4 ระหว่าง กม.1+950 - กม.18+394 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,576 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000 - กม.40+700 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,176 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.561+380 - กม.563+148 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36,444 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 22,420 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2408 ตอน นาคำใหญ่ - โพนเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.11+610 - กม.14+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 19,120 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 216 รายการ