f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2462 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหล่ม - หนองเหล่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+714 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 16,959 ตร.ม.) 06/06/2567 อบ.1/32/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
17 จ้างก่อสร้างโครงการบูระโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0501 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ระหว่าง กม.220+182 - กม.223+515 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3.333 กม.) 31/05/2567 อบ.1/25/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.1+891 - กม.2+500 LT.,RT. และ กม.2+680 - กม.2+970 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,961 ตร.ม.) 05/06/2567 อบ.1/29/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
19 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่่ ตอน 4 ระหว่าง กม.1+950 - กม.18+394 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,576 ตร.ม.) 06/06/2567 อบ.1/30/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
20 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ระหว่าง กม.10+075 - กม.11+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/05/2567 อบ.1/23/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
21 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.44+915-กม.45+948 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/06/2567 อบ.1/33/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
22 จ้างงานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.1+450-กม.3+808(เป็นช่วง) ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอนควบคุม 0100 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.12+400-กม.16+000(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 15/05/2567 อบ.1/4/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
23 จ้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0500 ตอนห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.333+080 - กม.333+652 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 264 เมตร) 22/05/2567 อบ.1/14/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
24 จ้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0102 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 8 ที่ กม.15+218 15/05/2567 อบ.1/5/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
25 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 6 ระหว่าง กม.41+660 - กม.42+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) 05/06/2567 อบ.1/28/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
26 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2432 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่องใน ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+143 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 35 ต้น) 05/06/2567 อบ.1/27/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
27 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/05/2567 อบ.1/22/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
28 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.1+891 - กม.4+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,506 ตร.ม.) 31/05/2567 อบ.1/24/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
29 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 7 ที่ กม.41+414 และทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 7 ที่ กม.43+660 ปริมาณงาน 2 แห่ง 29/05/2567 อบ.1/21/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
30 จ้างก่อสร้างงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ตอน 4 ระหว่าง กม.232+500 - กม.233+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 105 ตร.ม.) 28/05/2567 อบ.1/16/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 137 รายการ