f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.568+960 - กม.570+800 ปริมาณงาน 40,065 ตร.ม. 06/01/2565 อบ.25/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
77 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าชำรุด และเครื่องตีเส้นจราจรชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 30/11/2564 คค 06050/พ.4/004/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
78 ขายทอดตลาดยางรถชำรุด และวัสดุทั่วไปชำรุด(งานเงินทุนฯ) จำนวน 11 รายการ 25/11/2564 คค 06050/พ.4/003/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
79 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.273+500 - กม.274+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 อบ.26/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
80 ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ 23/11/2564 คค 06050/พ.4/002/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
81 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 27 รายการ 17/11/2564 คค 06050/พ.4/001/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
82 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเศรษฐกิจ กิจกรรมงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.245+440 - กม.266+200 (RT.) (เป็นช่วงๆ ) 27/09/2564 อบ.1/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
83 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.3+660 - กม.5+935 (เป็นช่วงๆ ) 14/07/2564 คค 06050/ม.2/e-43/2564 ลว.9 ธ.ค.63 (ครั้งที่ 2) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
84 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.27+130 - กม.27+895 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/07/2564 อบ.3/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
85 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 1 ระหว่าง กม.21+200 - กม.21+937 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/07/2564 อบ.2/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
86 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.3+660 - กม.5+935 (เป็นช่วง ๆ) 09/06/2564 คค 06050/ม.2/e-42/2564 ลว.9 มิ.ย.64 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
87 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทล.23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.221+364-227+332 (เป็นช่วงๆ) และทล.23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.267+886-274+143 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง(ปริมาณงาน174ต้น) 04/03/2564 คค 06050/ม.2/e-41/2564 ลว.4 มี.ค. 2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
88 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 11 รายการ 02/02/2564 คค06050/พ.4/002/2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
89 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 34 รายการ 19/02/2564 คค06050/พ.4/001/2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
90 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถ ทางหลวงหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ที่ กม.271+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2564 คค 06050/ม.2/e-40/2564 ลว.29 ม.ค. 2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 208 รายการ