f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.221+179 - กม.223+836 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,964 เมตร) 11/04/2567 อบ.1/15/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
32 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000 - กม.40+700 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,176 เมตร) 11/04/2567 อบ.1/12/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
33 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่อใน - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.259+968 - กม.262+200 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,752 เมตร) 10/04/2567 อบ.1/6/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
34 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทล.23 ตอน บ้านสวน-เขื่องใน ระหว่าง กม.247+420-กม.248+255 (เป็นช่วงๆ) และทล.23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.248+255-กม.248+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณงาน 2,648 เมตร) 10/04/2567 อบ.1/7/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
35 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.12+785 - กม.16+300 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,644 เมตร) 10/04/2567 อบ.1/11/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
36 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 27/03/2567 คค 06050/พ.4/003/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
37 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 5 รายการ 02/01/2567 คค06050/พ.4/002/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
38 ประกาศขายทอดตลาดยางรถชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 02/01/2567 คค06050/พ.4/001/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
39 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.234+330 - กม.238+774 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 124 ต้น) 27/09/2566 อบ.1/1/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
40 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.4+600 - กม.5+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/09/2566 อบ.1/2/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
41 ประกาศขายทอดตลาดรถปิคอัพ 4 ประตู และรถจักรยานยนต์ชำรุด จำนวน 2 รายการ (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) 01/06/2566 คค 06050/พ.4/007/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
42 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 13 รายการ 09/05/2566 คค 06050/พ.4/006/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
43 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2566 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.0+000 (แยกวนารมย์) และ กม.2+241 (แยกดงอู่ผึ้ง) ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/04/2566 อบ.1/26/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
44 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 17/03/2566 คค 06050/พ.4/005/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
45 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.4+600 - กม.5+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2566 คค 06050/พ.1/e-20/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 208 รายการ