f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,100 ลิตร (แก๊ส95) 01/03/2567 631/35/67/0010 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
77 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 12,000 ลิตร (ดีเซลB7) 14/02/2567 631/35/67/0009 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
78 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 900 ลิตร (แก๊ส95) 01/02/2567 631/35/67/0008 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
79 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร (ดีเซลB7) 11/01/2567 631/35/67/0007 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
80 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 538 ลิตร (ดีเซลB7) 02/01/2567 631/35/67/0006 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
81 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 900 ลิตร (แก๊ส95) 02/01/2567 631/35/67/0005 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
82 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 30/11/2566 631/35/67/0004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
83 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 12,000 ลิตร (ดีเซลB7) 08/11/2566 631/35/67/0003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
84 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,200 ลิตร (แก๊ส95) 01/11/2566 631/35/67/0002 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
85 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 12,000 ลิตร (ดีเซลB7) 10/10/2566 631/35/67/0001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
86 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/02/2567 631/60/67/0109 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
87 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 28/02/2567 631/40/67/0107 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
88 ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 3 รายการ 21/02/2567 631/60/67/0104 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
89 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/02/2567 631/45/67/0103 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
90 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/02/2567 631/60/67/0100 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 372 รายการ