f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.323+800 - กม.325+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2565 อบ.36/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
62 จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้กำกับการ - ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม ที่ กม.1+500 - กม.1+643 ปริมาณงาน 1 หลัง 17/01/2565 อบ.31/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
63 จ้างก่อสร้างบ้านพักสารวัตร - ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ม่วงสามสิบ - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม ที่ กม.1+500 - กม.1+643 ปริมาณงาน 1 หลัง 17/01/2565 อบ.32/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
64 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.30+000 - กม.37+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2565 อบ.27/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
65 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.7+865 - กม.9+985 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2565 อบ.29/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
66 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ที่ กม.550+339 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/12/2564 อบ.30/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
67 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.568+960 - กม.570+800 ปริมาณงาน 40,065 ตร.ม. 29/12/2564 อบ.25/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
68 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.273+500 - กม.274+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/12/2564 อบ.26/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
69 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเศรษฐกิจ กิจกรรมงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.245+440 - กม.266+200 (RT.) (เป็นช่วงๆ ) 20/09/2564 อบ.1/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
70 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.3+660 - กม.5+935 (เป็นช่วงๆ ) 08/07/2564 คค 06050/ม.2/e-43/2564 ลว.9 ธ.ค.63 (ครั้งที่ 2) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
71 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.27+130 - กม.27+895 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/07/2564 อบ.3/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
72 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 1 ระหว่าง กม.21+200 - กม.21+937 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/07/2564 อบ.2/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
73 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.3+660 - กม.5+935 (เป็นช่วง ๆ) 02/06/2564 คค 06050/ม.2/e-42/2564 ลว.9 มิ.ย.64 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
74 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทล.23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.221+364-227+332 (เป็นช่วงๆ) และทล.23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.267+886-274+143 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง(ปริมาณงาน174ต้น) 25/02/2564 คค 06050/ม.2/e-41/2564 ลว.4 มี.ค. 2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
75 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถ ทางหลวงหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ที่ กม.271+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2564 คค 06050/ม.2/e-40/2564 ลว.29 ม.ค. 2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 149 รายการ