f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ระหว่าง กม.10+075 - กม.11+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 อบ.1/23/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
17 จ้างก่อสร้างโครงการบูระโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.23 ตอนควบคุม 0501 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ระหว่าง กม.220+182-กม.223+515 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3.333 กม.) 22/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.44+915-กม.45+948 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 อบ.1/33/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
19 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 6 ระหว่าง กม.41+660 - กม.42+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) 19/04/2567 อบ.1/28/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
20 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2432 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่องใน ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+143 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 35 ต้น) 19/04/2567 อบ.1/27/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
21 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/04/2567 อบ.1/22/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
22 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.1+891 - กม.4+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,506 ตร.ม.) 18/04/2567 อบ.1/24/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
23 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 7 ที่ กม.41+414 และทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 7 ที่ กม.43+660 ปริมาณงาน 2 แห่ง 18/04/2567 อบ.1/21/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
24 จ้างก่อสร้างงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ตอน 4 ระหว่าง กม.232+500 - กม.233+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 105 ตร.ม.) 18/04/2567 อบ.1/16/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
25 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.20+000 - กม.21+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36,500 ตร.ม.) 11/04/2567 อบ.1/37/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
26 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.542+900 - กม.544+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 35,270 ตร.ม.) 11/04/2567 อบ.1/18/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
27 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.561+380 - กม.563+148 ปริมาณงาน 1 แ่หง (ปริมาณงาน 36,444 ตร.ม.) 11/04/2567 อบ.1/17/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
28 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 9 ระหว่าง กม.0+680 - กม.3+192 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,576 เมตร) 11/04/2567 อบ.1/20/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
29 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.29+470 - กม.30+639 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,584 เมตร) 11/04/2567 อบ.1/19/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
30 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.545+320 - กม.561+745 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 130 ต้น) 10/04/2567 อบ.1/10/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 149 รายการ