f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าะรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.569+050 - กม.575+048 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30 ต้น) 21/12/2564 อบ.10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
92 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าวารี - ท่าศาลา ระหว่าง กม.9+700 - กมฅ10+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2564 อบ.21/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
93 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ระหว่าง กม.11+140 - กม.13+700 ปริมาณงาน 20,040 ตร.ม. 16/12/2564 อบ.18/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
94 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน วารี - ท่าศาลา ระหว่าง กม.9+700 - กม.10+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2564 คค 06050/พ.1/008/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
95 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เชื่องใน - นาคำใหญ่ ระหว่าง กม.11+140 - กม.13+700 ปริมาณงาน 20,040 ตร.ม. 16/12/2564 คค 06050/พ.1/009/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
96 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าวารี - ท่าศาลา ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 33,775 ตร.ม. 15/12/2564 อบ.15/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
97 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.534+133 - กม.535+370 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2564 อบ.20/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
98 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.17+715 - กม.21+130 ปริมาณงาน 30,735 ตร.ม. 15/12/2564 อบ.17/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
99 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.266+500 - กม.267+420 ปริมาณงาน 21,820 ตร.ม. 15/12/2564 อบ.19/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
100 จ้างก่สอร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.533+686 - กม.533+828 ปริมาณงาน 1 แห่ง พร้อมงานบำรุงรักษา 1 ปี 09/12/2564 อบ.24/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
101 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าะรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.552+558 - กม.558+883 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48 ต้น) 21/12/2564 อบ.7/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
102 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.273+500 - กม.274+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/12/2564 อบ.26/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
103 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.13+310 - กม.14+478 และ กม.26+600 - กม.27+700 ปริมาณงาน 20,412 ตร.ม. 16/12/2564 อบ.5/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
104 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.247+335 - กม.248+255 (RT.) ปริมาณงาน 11,320 ตร.ม. 16/12/2564 อบ.11/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
105 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.15+530 - กม.16+300 ปริมาณงาน 18,250 ตร.ม. 21/12/2564 อบ.12/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 232 รายการ