f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองุบลราชธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.5+944-กม.8+016 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,776 ม.) 15/11/2565 อบ.1/22/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
47 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน ตอน 2 กม.12+234 - กม.12+684 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 268 เมตร) 28/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
48 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.265+850 - กม.266+118(เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณ 268 เมตร) 27/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
49 จ้างก่อสร้างงานราวอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.6+176 - กม.6+460 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณ 268 เมตร) 20/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
50 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองยอ - หนองช้างใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+555 - กม.22+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) 20/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
51 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.5+685 - กม.6+151 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) 28/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
52 จ้างก่อสร้างงานราวอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.15+638 - กม.15+906 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณ 268 เมตร) 26/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
53 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.15+725 - กม.16+191 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) 20/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
54 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.12+238 - กม.12+518 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 268 เมตร) 26/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
55 จ้างก่อสร้างงานราวอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.8+600 - กม.8+880 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณ 268 เมตร) 20/10/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
56 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทล.2413 ตอน บ้านเอ้-หนองขอน ระหว่าง กม.0+560-กม.1+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 25 ต้น) 28/10/2565 อบ.1/16/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
57 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.274+360 - กม.275+291 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,056 ม.) 28/10/2565 อบ.1/12/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
58 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ-ดู่น้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.10+105-กม.17+598 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 592 เมตร) 27/10/2565 อบ.1/20/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
59 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทล.226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 3 ระหว่าง กม.316+186 - กม.316+762 และกม.318+430-กม.318+622 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 35 ต้น) 26/10/2565 อบ.1/10/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
60 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.12+638-กม.14+829(เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,200 ม.) 21/10/2565 อบ.1/19/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 232 รายการ