f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.16+843 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ตร.ม. 17/09/2561 อบ.6/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
227 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.17+900 - กม.20+400 ปริมาณงาน 22,500 ตร.ม. 17/08/2561 อบ.7/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
228 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.10+295-กม.10+695 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/08/2561 อบ.3/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
229 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0602 ตอน หนองยอ-อุบลราชธานี ระหว่าง กม..569+735 - กม.569+835 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง พร้อมงานดูแลรักษา 1 ปี 25/09/2561 อบ.15/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
230 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal Type "III") ทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้-หนองขอน ระหว่าง กม.0+000-กม.7+000 และทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ-หนองยอ-หนองช้างใหญ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.9+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 90,900 ตร.ม. 17/08/2561 อบ.9/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
231 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.2+625 - กม.3+047 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2561 คค 06050/ม.2/e-19/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
232 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.6+100 - กม.8+383 (LT.) ปริมาณงาน 27,209 ตร.ม. 04/12/2561 คค 06050/ม.2/e-18/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 226 ถึง 232 จาก 232 รายการ