f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 4 ระหว่าง กม.0+300 - กม.2+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 อบ.1/42/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2567 อบ.1/35/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2567 อบ.1/43/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 3 ระหว่าง กม.4+650 - กม.5+680 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2567 อบ.1/41/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2567 อบ.1/38/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2408 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาคำใหญ่ - โพนเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.11+610 - กม.14+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 19,120 ตร.ม.) 01/05/2567 อบ.1/36/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.248+800 - กม.257+560 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/05/2567 อบ.1/40/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
8 จ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.38+175 - กม.39+195 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/05/2567 อบ.1/39/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
9 จ้างก่อสร้างงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.43+300 - กม.43+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 83 ตร.ม.) 26/04/2567 อบ.1/26/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
10 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.10+695 - กม.12+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/04/2567 อบ.1/34/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 22,420 ตร.ม.) 25/04/2567 อบ.1/31/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2462 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหล่ม - หนองเหล่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+714 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 16,959 ตร.ม.) 25/04/2567 อบ.1/32/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
13 จ้างก่อสร้างโครงการบูระโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0501 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ระหว่าง กม.220+182 - กม.223+515 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3.333 กม.) 26/04/2567 อบ.1/25/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
14 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.1+891 - กม.2+500 LT.,RT. และ กม.2+680 - กม.2+970 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,961 ตร.ม.) 24/04/2567 อบ.1/29/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
15 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่่ ตอน 4 ระหว่าง กม.1+950 - กม.18+394 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,576 ตร.ม.) 24/04/2567 อบ.1/30/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 232 รายการ