f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
91 19/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0302 ตอน ตาฮะ-จอมพระ ตอน 2 ระหว่าง กม.167+980 - กม.169+642 ปริมาณงาน 35,233 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
92 19/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ตอน 4 ระหว่าง กม.43+840 - กม.45+224 ปริมาณงาน 29,536 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
93 19/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0302 ตอน ตาฮะ - จอมพระ ตอน ระหว่าง กม.167+980 - กม.169+642 ปริมาณงาน 35,233 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
94 19/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน 2 ระหว่าง กม.23+414 - กม.26+650 และ กม.29+290 - กม.30+100 ปริมาณงาน 44,763 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
95 16/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลำดวน - สังขะ ตอน 1 ระหว่าง กม.22+235 - กม.22+525 และ กม.23+360 - กม.24+110 ปริมาณงาน 22,172 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
96 16/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน 2 ระหว่าง กม.23+414 - กม.26+650 และ กม.29+290 - กม.30+100 ปริมาณงาน 44,763 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
97 16/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2079 ตอนควบคุม 0101 ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.9+125 - กม.10+125 และ กม.23+360 - กม.24+075 ปริมาณงาน 15,591 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
98 16/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0402 ตอนกระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน1 ระหว่างกม.217+615 - กม.219+950 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
99 15/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ระหว่าง กม.๒๑๔+๐๐๐ - กม.๒๑๔+๙๒๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
100 15/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองสนิท - ศรีสำโรง ระหว่าง กม.๑๕+๕๐๐ - กม.๑๖+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 91 ถึง 100 จาก 358 รายการ