f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข ๔๔-๐๓๙๙-๑๘-๐ จำนวน ๑ งาน 07/02/2567 615/-/18/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสติ๊กเกอร์สีส้ม ขนาด ๑๕x๑๕ ซม.) จำนวน ๖๐๐ แผ่น 05/02/2567 615/60/67/75 แขวงทางหลวงสุรินทร์
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้เนื้ออ่อน) รวม ๕ รายการ 05/02/2567 615/60/67/74 แขวงทางหลวงสุรินทร์
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก.) 02/02/2567 615/60/67/73 แขวงทางหลวงสุรินทร์
110 ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-๒h จำนวน ๖๐ ถัง 01/02/2567 615/60/67/72 แขวงทางหลวงสุรินทร์
111 ซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (ยางนอก-ใน พร้อมยางรองคอ ขนาด ๗๕๐-๑๖) จำนวน ๒ ชุด 31/01/2567 615/30/36/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
112 ซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (ยางนอก - ใน ขนาด ๙.๐๐ - ๒๐ พร้อมยางรองคอ) จำนวน ๒ ชุด 31/01/2567 615/30/35/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 31/01/2567 615/35/67/70 แขวงทางหลวงสุรินทร์
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/01/2567 615/40/2/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) จำนวน ๒๐๐ ถุง 25/01/2567 615/60/67/69 แขวงทางหลวงสุรินทร์
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 24/01/2567 615/35/67/68 แขวงทางหลวงสุรินทร์
117 ซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (อะไหล่) จำนวน ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/01/2567 615/30/34/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๘ รายการ 22/01/2567 615/60/67/67 แขวงทางหลวงสุรินทร์
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๑๗ รายการ 22/01/2567 615/60/67/66 แขวงทางหลวงสุรินทร์
120 จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสง รถหมายเลข ๔๔-๙๖๗๔-๑๖-๙ จำนวน ๑ คัน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/01/2567 615/-/16/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,374 รายการ