f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2341 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน 4 รายการ 25/11/2562 615/30/3/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2342 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,000 ลิตร 25/11/2562 615/35/63/22 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2343 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ 25/11/2562 615/45/63/20 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2344 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสงสีขาว) จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 615/60/63/19 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2345 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 25/11/2562 615/40/63/18 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2346 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสงเหลือง) จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 25/11/2562 615/60/63/17 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2347 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 25/11/2562 615/60/63/16 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2348 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 21/11/2562 615/35/63/15 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2349 จ้างหุ้มเบาะ รถหมายเลข ๔๖ - ๖๔๐๔ - ๐๕ - ๐ 13/11/2562 615/-/2/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2350 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ หมายเลข ๔๔ - ๘๗๓๖ - ๐๘ - ๐ 13/11/2562 615/-/1/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2351 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 4.00 เมตร และเกาะกลางถนน กว้าง 4.10 - 9.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสังขะ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 685,710 ตารางเมตร 12/11/2562 615/-/63/11 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2352 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 2.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 260,000 ตารางเมตร 11/11/2562 615/-/63/10 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2353 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 3.00 เมตร และเกาะกลางถนน กว้าง 8.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงปราสาท แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 210,000 ตารางเมตร 11/11/2562 615/-/63/9 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2354 งานจ้างเหมาทำการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์หมายเลข 7430-005-00992-61 จำนวน 1 งาน รวม 6 รายการ 11/11/2562 615/-/63/8 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2355 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 1 รายการ 11/11/2562 615/70/63/14 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 2,341 ถึง 2,355 จาก 2,372 รายการ