f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2326 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 v 85 AH 03/12/2562 615/30/7/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2327 ซื้อ PUMP ASSY INJECTION PUMP FUEL FEED 03/12/2562 615/30/9/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2328 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๓ รายการ 03/12/2562 615/30/10/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2329 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ 03/12/2562 615/40/1/63 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2330 ซื้อหัวเฟืองเกียร์ตัดหญ้า ๙ ฟัน 29/11/2562 615/30/6/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2331 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๓ รายการ 29/11/2562 615/30/5/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2332 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๒ รายการ 29/11/2562 615/30/4/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2333 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๔ รายการ 29/11/2562 615/30/3/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2334 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 26/11/2562 615/60/63/28 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2335 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 26/11/2562 615/60/63/27 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2336 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีจราจร) จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 615/60/63/26 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2337 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 615/60/63/25 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2338 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสติ๊กเกอร์สีดำ) จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 615/60/63/24 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2339 งานจัดซื้อหินขนาดต่างๆ เข้า Stock แขวงทางหลวงสุรินทร์ โดยกองสต๊อกไพล์ที่หมวดทางหลวงในสังกัด 25/11/2562 615/60/63/23 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2340 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 25/11/2562 615/60/63/21 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 2,326 ถึง 2,340 จาก 2,372 รายการ