f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ระหว่าง กม.๒๐๘+๔๗๐ - กม.๒๑๐+๓๒๕ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.๒๒+๐๐๐ - กม.๒๓+๐๑๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๘๔ ต้น 28/03/2567 สร.4/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
77 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒V๘๕AMP) จำนวน ๑ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/03/2567 615/30/57/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
78 จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำ เครื่องจักรหมายเลข ๗๔-๖๐๗๔-๐๕-๐ จำนวน ๑ งาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/03/2567 615/-/31/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
79 ซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (อะไหล่) จำนวน ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/03/2567 615/30/56/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
80 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 14/03/2567 615/35/67/92 แขวงทางหลวงสุรินทร์
81 จ้างเหมาซ่อมระบบพวงมาลัย รถหมายเลข ๔๔-๑๐๙๒-๒๐-๒ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/03/2567 615/-/29/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
82 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 07/03/2567 615/35/67/91 แขวงทางหลวงสุรินทร์
83 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ จำนวน ๑๒ ตัน 06/03/2567 615/60/67/89 แขวงทางหลวงสุรินทร์
84 จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะ รถหมายเลข ๒๐-๖๒๐๒-๑๓-๙ จำนวน ๑ งาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 06/03/2567 615/-/27/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
85 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 06/03/2567 615/35/67/88 แขวงทางหลวงสุรินทร์
86 วัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (ใบมีดเครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๔๐ ใบ 05/03/2567 615/30/51/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
87 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน ๓๐๐ ถุง 05/03/2567 615/60/67/87 แขวงทางหลวงสุรินทร์
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก.) จำนวน ๒๐๐ ถุง 05/03/2567 615/60/67/86 แขวงทางหลวงสุรินทร์
89 จ้างเหมาผลิตตรายาง รวม ๑๔ รายการ 05/03/2567 615/-/67/27 แขวงทางหลวงสุรินทร์
90 จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะ รถหมายเลข ๔๔-๙๗๖๘-๑๖-๔ จำนวน ๑ งาน 04/03/2567 615/-/25/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,405 รายการ