f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองสนิท - ศรีสำโรง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙+๕๒๕ - กม.๒๐+๖๐๕ ปริมาณงาน ๒๑,๖๖๘ ตร.ม. 21/09/2565 สร.27/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
62 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ตอน ๔ ระหว่าง กม.๔๓+๘๔๐ - กม.๔๕+๒๒๔ ปริมาณงาน ๒๙,๕๓๖ ตร.ม. 21/09/2565 สร.17/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
63 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ระหว่าง กม.๒๑๔+๐๐๐ - กม.๒๑๔+๙๒๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/09/2565 สร.96/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
64 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๕+๐๙๕- กม.๓๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๔๔,๙๓๘ ตร.ม. 21/09/2565 สร.37/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
65 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ ระหว่าง กม.๕+๙๙๕ - กม.๙+๖๙๐ ปริมาณงาน ๓๓,๔๓๕ ตร.ม. 21/09/2565 สร.19/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
66 างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๙+๘๓๕ - กม.๑๙๑+๕๔๕ ปริมาณงาน ๔๗,๙๓๘ ตร.ม. 21/09/2565 สร.22/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
67 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๒๓+๓๓๕ - กม.๒๒๔+๐๓๐ ปริมาณงาน ๒๑,๐๓๖ ตร.ม. 21/09/2565 สร.21/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
68 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๘๗+๙๓๐ - กม.๑๘๘+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/09/2565 สร.11/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
69 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๘๘๕ - กม.๑๙+๓๕๒ (LT.) , กม.๑๙+๙๒๕ - กม.๒๐+๐๗๐ (LT.) และ กม.๒๓+๔๓๒ - กม.๒๓+๖๓๕ (RT.) ปริมาณงาน ๙,๗๓๙ ตร.ม. 20/09/2565 สร.2/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
70 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ปราสาท - ช่องจอม ระหว่าง กม.๒๔๐+๑๔๐ - กม.๒๔๐+๕๘๔ (RT.) และ กม.๒๔๑+๐๕๐ - กม.๒๔๑+๖๕๐ (LT.) ปริมาณงาน ๙,๙๐๐ ตร.ม. 20/09/2565 สร.3/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
71 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองสนิท - ศรีสำโรง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๓+๕๙๐ - กม.๒๕+๗๔๓ ปริมาณงาน ๒๑,๕๕๙ ตร.ม. 20/09/2565 สร.9/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
72 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เทศบาลเมืองสุรินทร์ - บ้านโสน ระหว่างกม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๘๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/09/2565 สร.8/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
73 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.๙๕+๐๒๕ - กม.๙๖+๖๒๐ ปริมาณงาน ๓๒,๙๕๙ ตร.ม. 20/09/2565 สร.15/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
74 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ระหว่าง กม.๖๕+๗๓๕ - กม.๖๗+๕๓๐ ปริมาณงาน ๓๔,๐๘๑ ตร.ม. 20/09/2565 สร.93/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
75 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙+๖๐๐ - กม.๑๐+๓๔๐ และ กม.๒๑+๐๒๐- กม.๒๑+๔๔๐ ปริมาณงาน ๒๓,๙๔๔ ตร.ม. 20/09/2565 สร.23/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 182 รายการ