f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง EAP จำนวน ๒๐ ถัง 17/10/2566 615/60/67/7 แขวงทางหลวงสุรินทร์
77 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) ตามมาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน ๒,๒๕๐ ถุง 16/10/2566 615/60/67/6 แขวงทางหลวงสุรินทร์
78 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 16/10/2566 615/60/67/5 แขวงทางหลวงสุรินทร์
79 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 10/10/2566 615/35/67/2 แขวงทางหลวงสุรินทร์
80 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 10/10/2566 615/60/67/1 แขวงทางหลวงสุรินทร์
81 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 13/09/2566 615/35/66/202 แขวงทางหลวงสุรินทร์
82 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 22/08/2566 615/35/66/195 แขวงทางหลวงสุรินทร์
83 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 19/07/2566 615/35/66/176 แขวงทางหลวงสุรินทร์
84 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน ๗๒๐ ถุง 19/07/2566 615/60/66/178 แขวงทางหลวงสุรินทร์
85 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 19/07/2566 615/60/66/177 แขวงทางหลวงสุรินทร์
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์สีเหลือง) จำนวน ๗ ชุด 11/07/2566 615/60/66/173 แขวงทางหลวงสุรินทร์
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๔ รายการ 04/07/2566 615/60/66/172 แขวงทางหลวงสุรินทร์
88 ซื้อป้ายเตือนแนวทาง (เชฟร่อน) พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด 23/06/2566 615/60/66/164 แขวงทางหลวงสุรินทร์
89 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 19/06/2566 615/35/66/161 แขวงทางหลวงสุรินทร์
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แบริเออร์พลาสติก) จำนวน ๑๓๐ อัน 19/06/2566 615/60/66/162 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 720 รายการ