f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ระหว่าง กม.๒๐๘+๔๗๐ - กม.๒๑๐+๓๒๕ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.๒๒+๐๐๐ - กม.๒๓+๐๑๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๘๔ ต้น 21/03/2567 สร.4/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
47 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 06/03/2567 615/35/67/88 แขวงทางหลวงสุรินทร์
48 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 23/02/2567 615/60/67/83 แขวงทางหลวงสุรินทร์
49 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ จำนวน ๖๕ ตัน 19/02/2567 615/60/67/81 แขวงทางหลวงสุรินทร์
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๑ รายการ 13/02/2567 615/60/67/78 แขวงทางหลวงสุรินทร์
51 จ้างรื้อย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ CS ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ที่ กม.๑๖๔+๗๖๕ (ด้านซ้ายทาง) เพื่อมาติดตั้งที่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ CS ๐๑๐๑ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ที่ กม.๐๐๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/02/2567 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
52 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 12/02/2567 615/35/67/77 แขวงทางหลวงสุรินทร์
53 ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-๒h จำนวน ๖๐ ถัง 01/02/2567 615/60/67/72 แขวงทางหลวงสุรินทร์
54 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 22/01/2567 615/35/67/64 แขวงทางหลวงสุรินทร์
55 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง EAP จำนวน ๕๐ ถัง 22/01/2567 615/60/67/65 แขวงทางหลวงสุรินทร์
56 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ จำนวน ๔๓ ตัน 17/01/2567 615/60/67/62 แขวงทางหลวงสุรินทร์
57 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน ๗๕๐ ถุง 16/01/2567 615/60/67/59 แขวงทางหลวงสุรินทร์
58 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 08/01/2567 615/60/67/55 แขวงทางหลวงสุรินทร์
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๑๖ รายการ 05/01/2567 615/60/67/53 แขวงทางหลวงสุรินทร์
60 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 02/01/2567 615/35/67/51 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 720 รายการ