f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67059104634
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสง สีเหลือง-ดำ (Aluminium based grade) หน้ากว้าง 48 นิ้ว สำหรับติดตั้งพื้นผิวคอนกรีตพร้อมกาวชนิดพิเศษ จำนวน 50 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ 249,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง [ แก้ไขเลขที่เอกสาร ] 07/05/2567 07/05/2568
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 [ แก้ไขเลขที่เอกสาร ] 07/05/2567 07/05/2568
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ