f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2567 636/35/67/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
107 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 27/02/2567 636/40/67/110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
108 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 636/60/67/108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
109 ซื้อหลักล้มลุกสีส้ม ขนาด Dia. 8 ซม. สูง 75 ซม. ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว ชนิด ENGINEERING GRADE พร้อมน็อตและแหวนรอง จำนวน 300 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 636/60/67/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
110 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/ซ่อม/27 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 22/02/2567 636/30/67/28 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
111 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/ซ่อม/27 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 22/02/2567 636/30/67/28 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
112 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2567 636/60/67/106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
113 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 บนทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ช่วง กม.7+260 - กม.7+480 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2567 636/-/67/105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
114 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 636/60/67/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
115 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 27 รายการ 20/02/2567 636/40/67/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
116 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง รหัสงาน 21521 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 1,041,450 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 636/-/67/104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
117 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 636/35/67/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
118 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 636/60/67/101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
119 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 636/40/67/100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
120 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 15/02/2567 636/40/67/99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,805 รายการ