f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2567 636/60/67/123 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
92 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2567 636/60/67/122 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
93 เหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/67/ซ่อมบำรุง/12 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 12/03/2567 636/-/67/35 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
94 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2567 636/60/67/120 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
95 ซื้อตะพาบน้ำ 2 ล้อ (บรรทุกหิน-ทราย) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2567 636/60/67/119 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
96 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 11/03/2567 636/40/67/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
97 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง รหัสงาน 21521 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 617,220 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2567 636/-/67/118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
98 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/ซ่อม/30 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 06/03/2567 636/30/67/31 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
99 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 05/03/2567 636/40/67/116 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2567 636/45/67/115 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
101 จ้างเหมาถางป่าบริเวณขอบไหล่ทาง ลาดคันทาง รวมถึงที่ดินนอกเขตทาง รหัสงาน 21522 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 142,810 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2567 636/-/67/114 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
102 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2567 636/40/67/113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
103 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/ซ่อม/29 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 28/02/2567 636/30/67/30 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
104 ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2567 636/60/67/112 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
105 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2567 636/60/67/111 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,805 รายการ