f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน)ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/ซ่อม/60 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 29/05/2567 636/30/67/59 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
17 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2567 636/40/67/180 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
18 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2567 636/-/67/176 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
19 ซื้อป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสง 3M ชนิด HIGH INTENSITY PRISMATIC GRADE ขนาด 30 x 60 ซม. จำนวน 260 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2567 636/60/67/177 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
20 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 13 รายการ 06/06/2567 636/-/67/178 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน 30 รายการ 04/06/2567 636/40/67/175 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 30/05/2567 636/40/67/174 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
23 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 4 รายการ 28/05/2567 636/-/67/171 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
24 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2567 636/60/67/173 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
25 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2567 636/60/67/172 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
26 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2567 636/40/67/169 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
27 จ้างเหมาถางป่าบริเวณขอบไหล่ทาง ลาดคันทาง รวมถึงที่ดินนอกเขตทาง รหัสงาน 21522 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 135,200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2567 636/-/67/168 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
28 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/ซ่อม/52 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 28/05/2567 636/30/67/57 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
29 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 636/60/67/167 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
30 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 636/40/67/166 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,805 รายการ