f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1801 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 21/12/2561 636/60/62/63 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1802 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 21/12/2561 636/60/62/62 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1803 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 36 รายการ 20/12/2561 636/60/62/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1804 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 18 รายการ 20/12/2561 636/60/62/59 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1805 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองชนิด DIAMOND GRADE DG3 FLUORESENT ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 30 หลา 17/12/2561 636/60/62/57 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1806 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 14/12/2561 636/35/62/7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1807 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 13/12/2561 636/60/62/56 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1808 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3000 ลิตร ตามใบสั่งซื้อ 636/35/69/6 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 11/12/2561 636/35/62/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1809 ซื้อ ท่อ คศล. ขนาด .80 ม. CLASS 3 จำนวน 15 ท่อน 11/12/2561 636/60/62/53 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1810 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOTMIX) จำนวน 45 ตัน ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/62/53 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 11/12/2561 636/60/62/53 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1811 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.31+874 - กม.33+010 ปริมาณงาน 23,402 ตารางเมตร 25/01/2562 ศก.2/19/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1812 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 18 รายการ 03/12/2561 636/60/62/52 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1813 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร 30/11/2561 636/35/62/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1814 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 6 รายการ 30/11/2561 636/60/62/51 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1815 วัสดุสำนักงานจำนวน 36 รายการ 30/11/2561 636/40/62/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1,801 ถึง 1,815 จาก 1,821 รายการ