f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1771 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 18 รายการ 05/02/2562 636/60/62/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1772 ซื้อวัสดุสํานักงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) จํานวน ๑ รายการ ตามใบเบิกเลขที่ ๖๓๖/๖๒/๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒, ๖๓๖/๖๒/๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 05/02/2562 636/40/62/22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1773 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวยฃน 4 รายการ 04/02/2562 636/40/62/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1774 ซื้อปูนคอนกรีตผสมเสร็จ ST-210 31/01/2562 636/60/62/76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1775 ซื้อน้ำมันดีเซล 3,000 ลิตร 31/01/2562 636/35/62/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1776 ซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสา่ร 29/01/2562 636/40/62/14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1777 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ 29/01/2562 636/40/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1778 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ 29/01/2562 636/40/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1779 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 18 รายการ 29/01/2562 636/60/62/75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1780 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๒๕-๖๘๓๘-๐๕-๒ ทะเบียน ๙๖-๙๘๖๘ กทม. จํานวน ๓ รายการ 24/01/2562 636/30/62/20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1781 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 30 รายการ 17/01/2562 636/60/62/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1782 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 9 รายการ 17/01/2562 636/60/62/74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1783 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 17/01/2562 636/60/62/72 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1784 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+235 และทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 ปริมาณงาน 2 แห่ง 02/02/2562 สัญญาเลขที่ ศก.2/20/2562 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1785 ซื้อน้ำมันดีเซล 3000 ลิตร 12/01/2562 636/35/62/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1,771 ถึง 1,785 จาก 1,821 รายการ