f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1726 ซื้อ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 45 ตัน 27/03/2562 636/60/62/105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1727 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานป้ายจราจร ทล.2248 ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน ระหว่าง กม.0+700 - กม.16+000 (เป็นตอนๆ) 25/04/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1728 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร บริเวณ กม.62+750 (แยกเมืองทอง) 22/04/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1729 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ทล.2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.4+100 - กม.5+100 22/04/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1730 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองชนิด High Intensity Prismatic Grade ขนาด 30 นิ้ว 27/03/2562 636/60/62/104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1731 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานป้ายจราจร ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+000 (เป็นตอนๆ) 24/04/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1732 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ 22/04/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1733 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 20 รายการ 26/03/2562 636/60/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1734 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 6 รายการ 27/03/2562 636/60/62/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1735 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 17 รายการ 21/03/2562 636/60/62/100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1736 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๔๐-๖๑๐๒-๑๑-๙ จํานวน ๑ รายการ ตามใบเบิกเลขที่ ๖๓๖/๖๒/ซ่อม/๒๗ 20/03/2562 636/30/62/29 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1737 ซื้อปูนคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 10 ลบ.ม. 19/03/2562 636/60/62/99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1738 ซื้อ ASPHALT CONCRETE (HOTMIX) จำนวน 85 ตัน 13/03/2562 636/60/62/98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1739 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+225 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/04/2562 ศก.2/22/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1740 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.6+390 - กม.8+035 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 ศก.2/24/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1,726 ถึง 1,740 จาก 1,821 รายการ