f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 15/02/2567 636/40/67/99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
137 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 636/60/67/98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
138 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 636/40/67/97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
139 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 6,000 ลิตร 01/02/2567 636/35/67/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
140 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 636/60/67/95 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
141 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 69 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 636/60/67/94 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
142 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 636/45/67/93 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
143 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/หล่อลื่น/01 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 22/01/2567 636/30/67/23 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
144 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2567 636/45/67/92 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
145 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2567 636/60/67/91 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
146 ซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light) ขนาดกำลังไฟ 150 วัตต์ จำนวน 36 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2567 636/45/67/89 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
147 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2567 636/60/67/85 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
148 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2567 636/35/67/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
149 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/ซ่อม/21 ลงวันที่ 9 มกราคม 2567 11/01/2567 636/30/67/22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
150 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/ซ่อม/22 ลงวันที่ 9 มกราคม 2567 11/01/2567 636/30/67/20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 136 ถึง 150 จาก 1,821 รายการ