f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 15/05/2567 636/40/67/157 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง รหัสงาน 21521 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 661,155.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 636/-/67/156 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 10420946 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 636/-/67/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 636/45/67/154 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสง สีเหลือง-ดำ (Aluminium based grade) หน้ากว้าง 48 นิ้ว สำหรับติดตั้งพื้นผิวคอนกรีตพร้อมกาวชนิดพิเศษ จำนวน 50 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 636/60/67/153 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 19 รายการ 07/05/2567 636/40/67/152 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ซื้อท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1 1/2 นิ้ว (ปลายเรียบ) จำนวน 125 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 636/60/67/151 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ซื้อเสาล้มลุก ขนาดกลาง (ไซส์ 12) เส้นผ่าศูนย์กลาง 11.5 ซม. สูง 80 ซม. ฐาน 22.7 x 7.1 ซม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 80 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 636/60/67/150 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 636/60/67/149 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 ซื้อหลักล้มลุกสีส้ม ขนาด 8 ซม. สูง 75 ซม. ชนิด ENGINEERING GRADE จำนวน 355 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 636/60/67/147 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 636/40/67/146 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 02/05/2567 636/40/67/148 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 636/60/67/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 636/45/67/144 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 636/35/67/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,762 รายการ