f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกระดับมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2564 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ระหว่าง กม.319+900 - กม.320+436 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2563 ศก.2/42/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
107 กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ช่วง บ้านบักดอง ถึง บ้านตาเสร็ด อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.6+500 - กม.9+615 (LT.,RT.) 25/11/2563 ศก.2/3/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
108 กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ช่วงชุมชน บ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.3+020 - กม.6+205 (LT.,RT.) 25/11/2563 ศก.2/5/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
109 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+814 (เป็นตอนๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.0+000 - กม.46+971 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 ศก.2/17/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
110 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.42+305 - กม.42+800 ปริมาณงาน 4,134 ตารางเมตร 26/11/2563 ศก.2/9/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
111 โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ช่วงบ้านรุง ถึง บ้านประชาตาทวด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.1+525 - กม.11+125 RT. (เป็นตอนๆ) 25/11/2563 ศก.2/4/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
112 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง กม.330+780 (แยกบ้านจาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 ศก.2/44/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
113 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงไพรบึง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (แบบโมเดิร์น) ปริมาณงาน 1 หลัง 26/11/2563 ศก.2/20/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
114 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงไพรบึง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 1 หลัง 26/11/2563 ศก.2/22/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
115 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงไพรบึง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 1 หลัง 26/11/2563 ศก.2/21/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
116 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง กม.296+264 (แยกหัวช้าง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 ศก.2/19/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
117 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 1 กม.22+158 (แยกหนองงูเหลือม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 ศก.2/45/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
118 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 4 ระหว่าง กม.62+750 - กม.70+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 ศก.2/18/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
119 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+500 - กม.34+510 LT.RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/11/2563 ศก.2/15/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
120 โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เขาพระวิหาร ช่วง แยกกระแซง ถึง บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 25/11/2563 ศก.2/1/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 188 รายการ